Odelsgutten valgte en annen vei – men kårbolig ble det på hjemgården