– I år har jeg observert mye ulovlig fiske i vernesonen

foto