Helseplattformen står foran «retningsvalg» - åpner for drastisk grep