Kjent for «Chevy'n», nå kommer hun for å synge på minnemarkering