Flere nestenkollisjoner på E6 - voksen verdalskvinne slapp med advarsel