Hun er eneste søker til rektorstillingen - det får Nord til å beklage

foto