Alle stemmene talt opp i Verdal: Høyre snakket med Verdalslista og Senterpartiet i natt

foto