Fortsatt vakthold på branntomta tirsdag kveld

foto