Mange har bistått dem i de tunge dagene. Nå takker de for støtten