Framdriften med ny E6 i Levanger og Verdal har stoppet opp - nå må statsråden svare

foto