Av:
  • NTB

Størst vekst i banklån blant trøndere