Nå kan du sette deg opp som reserve til vaksinering

foto