Skiltet som attraksjon, men her holdt det på å gå galt

foto