Kaller kommunen både inkompetent og arrogant. Naboen reagerer på det som har skjedd i utbyggingssaken.

foto