Politisk samrøre og bakspel? Dette bildet vekker reaksjoner hos Stiklestad-kjennere.

Det er dette bildet som har fått flere til å reagere. May-Britt Lagesen, Bjarne Håkon Hanssen og Anne Marit Mevassvik sitter ved samme bord. Foto: Hentet fra May-Britt Lagesens Facebook. Vi har redigert bort personene som ikke har noe med saken å gjøre.