– Her kunne vi holde til før, men det kan vi altså ikke lenger.

Ekteparet Tove og Snorre Juberg og Erling Kvernmo viser fram tomta som var samlingsplass i blindveien Ringlevegen, nederst i Forbregd/Lein.

Et dissestativ i metall ser ut til å ha fått kjørt seg. Noen større påler ligger på bakken. To benker og et lite bord står igjen forlatt.

Ringlevegen-beboerne fortviler.

– Vi hadde planer om å få satt opp et lite slags lysthus her, og skulle sende søknad til velforeningen om det. Da fikk vi vite at tomta var kjøpt opp av en nabo. Det fikk vi vite i fjor sommer, sier Snorre Juberg og rister på hodet.

Hadde fått tomta

Beboerne viser fram et brev fra 1994 som er signert av datidens leder av Teknisk avdeling (i dag teknisk drift).

I brevet står det:

«I kommunestyret 29. juni sak 65/94 ble det blant annet gjort vedtak om at Ringelevegen 12 skulle gå ut av den ledige tomtemassen i Forbregd/Lein. Kommunen har i den forbindelse ingen innvendinger til at denne tomten gis vederlagsfritt til Forbregd/Lein Velforening forutsatt at velforeningen tar det fulle og hele ansvaret for lekeplassen og vedlikeholdet av denne.»

Ekteparet Juberg og Kvernmo sier det er saksgangen de stiller spørsmål ved. Det presiseres at naboen som har kjøpt tomta er en uskyldig part.

Ifølge Juberg og Kvernmo undres flere beboere i veien over salget. Verken ekteparet Juberg eller Kvernmo sitter i styret i dag.

– Vi skulle gjerne blitt spurt i forkant, slik at vi kunne uttalt oss. Da ville nok ikke tomta blitt solgt, sier Snorre Juberg.

– Feilaktig solgt

Selv har de voksne unger i dag, men beboerne understreker at det finnes unger i området. De forteller om samlinger i pinsa og på sankthans, og barnebarn som kommer på besøk.

Beboerne har vedlikeholdt tomta, og kjøpt inn lekeapparat og møbler.

– Men er det ikke mange friområder man kan leke i her?

– Jo, men det var en fin plass og samles, og så var det så nært at en som var mindre kunne gå dit alene. Nå er det bare barnehagen igjen, fortviler Tove Juberg som ikke legger skjul på at hun er irritert.

Saksbehandler Oddvar Govasmark ved teknisk drift i Verdal kommune innrømmer at det har skjedd en glipp.

– Tomta ble solgt uten at man visste at det lå et gammelt vedtak på den, sier Govasmark.

Ifølge Eiendomsregisteret solgte Verdal kommune tomta for 170 000 kroner 1. august 2012.

– Da dette ble oppfattet av velforeningen ble vi kontaktet og spurt om hva vi holdt på med. Vi har sett det tidligere vedtaket, og har valgt å legge oss flate. Vi gjorde feil da vi solgte til naboen, sier Govasmark.

– 75 000 i kompensasjon

Han sier at det etter feilen var to muligheter: oppheve salget – eller komme til enighet med velforeningen.

Verdalingen har vært i kontakt med nåværende leder av Forbregd/Lein velforening som opplyser at kommunen gir dem tjenester verdt 75 000 kroner som kompensasjon etter salget (se undersak).

– Det er ikke i form av penger, men til aktiviteter i Forbregd/Lein. Vi skal ikke betale ut en sum, men hjelpe til med lekeplass, sier Govasmark.

Govasmark sier at det i 1994 ikke ble meldt inn noen hjemmelsovergang for tomta, og at den derfor alltid har vært eid av kommunen. Den har heller ikke blitt omregulert, og kan derfor brukes som boligtomt.

– Det man har sittet med er en rettighet til å bruke tomta, sier Govasmark.

– Hva kaller du pengene eller tjenestene dere har gitt velforeningen? Et plaster på såret?

– En kompensasjon.

– Er det ofte slike saker i kommunen?

– Det håper jeg da ikke. Jeg har ikke vært borti noe sånt før, sier Oddvar Govasmark.