Til minne om Kristian Midthjell

Med stort vemod minnes vi vår gode kollega, legen og forskeren Kristian Midthjell, en av grunnleggerne av den store Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). Hans dedikasjon til å forbedre behandling og forebygging av diabetes og hans urokkelige engasjement for å forstå og bekjempe folkesykdommer generelt, har etterlatt et varig avtrykk.

Kristian Midthjell var allmennlege og arbeidsmedisiner og professor ved NTNU. Ikke bare en dyktig lege og forsker, men også en visjonær som forsto viktigheten av å samle data for å forbedre helsetjenestene. Hans uvanlige nøyaktighet, hans håndskrevne referater fra forelesninger og møter og hans systematikk og håndtering av data var noe av hans unike egenskaper. Hans arbeid har hatt en betydelig innvirkning, ikke bare lokalt, men nasjonalt og internasjonalt. For i dag er HUNT en internasjonalt anerkjent befolkningsundersøkelse som har vært grunnlag for rundt 240 doktorgrader og over 2.000 vitenskapelige artikler.

Men Kristian hadde flere talenter. Han hadde sansen for humor og anekdoter. Vi husker hans årlige utdeling av tabbepriser, utkledning i kostymer og trivelige bidrag i mange sosiale sammenhenger. Han var tidlig en anerkjent fotballspiller, engasjert i orienteringssporten og en ivrig hobbyornitolog. Da HUNT forskningssenter flyttet fra Verdal til Levanger og ble liggende ved åpne landbruksarealer der tusenvis av kortnebbgås landet både vår og sommer, var kikkerten aldri langt unna. Den lå bak i den gamle Volvo stasjonsvognen som aldri ble for utslitt til å bli byttet ut.

Vi minnes Kristian Midthjell som en respektert kollega, en inspirerende faglig leder og en god venn. Hans arv vil leve videre gjennom det viktige arbeidet han utførte, og vi er evig takknemlige for hans bidrag til vitenskapen og samfunnet. Han bidro til alt fra utvikling av brede internasjonale forskernettverk, spredning av informasjon om diabetes i lag og foreninger i Norge og hadde mange foredrag av høy kvalitet i Trøndelag.  Det grunnlaget han bidro til for forskning og fagutvikling innen diabetesomsorgen lever videre. For denne betydelige innsatsen fikk han Kongens fortjenstmedalje i 2022.

Våre tanker går til hans familie og kjære i denne vanskelige tiden. Må hans minne være en kilde til trøst og styrke for dere alle.

Med varme minner fra hans kolleger ved HUNT forskningssenter