Urettferdig eksamen: – Har ikke vært klar over forskjellene