Konfliktrådet i Nord-Trøndelag har laget sin årlige oppsummering av aktiviteten. I fjor høst gikk de over til et nytt elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem, og derfor er tallmaterialet begrenset. Men totaltallene er greie, de mottok 299 saker. Det er 46 færre enn året før.

– Vi mottok flest voldssaker, men også mange om skadeverk, mobbing og trusler, forteller leder i rådet, Astrid Lutdal Skjetne.

«Stormøter»

Det hun trekker spesielt fram fra fjoråret er møter hvor flere enn akkurat de to partene deltar. Andre berørte kan også være med, og får da fortelle hvordan saken påvirker dem og hva de har behov for. Eksempler på dette fra 2013 er:

– En nabokonflikt med sju deltakere på møtet

– Uro og bråk rundt et ungdomhus (25 deltakere)

– Tyveri fra gårdsplass (hvor også de andre naboene som ble uroet deltok)

– Mobiltelefontyveri (35 deltakere)

– Vold mellom mindreårige som også ble et problem på skolen (22 deltakere)

– Trøbbel i et klassemiljø på videregående skole hvor hele klassen og lærerne deltok i konfliktrådsmøtet

Oppfølgingsteam

I fjor hadde dessuten Konfliktrådet i Nord-Trøndelag sju saker i det såkalte oppfølgingsteam-tilbudet sitt.

– Det tilbudet ble etablert høsten 2012, og gjelder gjerningspersoner mellom 15 og 18 år. Ungdom må da være villig til å møte mennesker som er berørt av lovbruddet, og etterpå følges gjerningspersonene opp av fagfolk i en bestemt periode, forklarer Skjetne.

Av de sju sakene endte seks med påtaleunnlatelse med vilkår om oppfølging, mens en fikk betinget dom med samme vilkår.