En twitter-melding fra en av elevene fikk fart på seg utovertirsdag formiddag. Meldingen og bønnen om å få mer varme på skolen, ble retweetetgjentatte ganger: Kjære verdal vgs. e det mulig å skruv opp litt varme?

Pumpe slått ut

Driftsleder ved Verdal videregående skole bekrefter at det er littdriftsproblemer.

– Ei av hovedpumpene som driver viftene er slått ut. Pumpa er eiav de nyeste, så at ting er nytt er ingen garanti. Leverandøren er kontaktet ogvi håper å få ordnet opp i problemene i løpet av dagen, sier driftsleder GunnarHermann.

– Er det kaldt?

– Det er ikke helt optimalt da, og det er spesieltinngangspartiet og foajeen som har litt lavere temperatur. Så er det østatrekki dag så det merkes litt. I kantina skal være litt bedre, og på biblioteket erdet 21 - 22 grader.

Klær seg for dårlig

Driftslederen er vant med at elever fra tid til annen klager påtemperaturen.

– Det var enda verre for noen år siden. Da skulle jo alle visefram navlen sin, og da ble det fort kaldt også på vinterdager. Nå er elevene trossalt blitt litt flinkere til å kle seg, sier Hermann.

Stort område

Det er et stort område som skal varmes opp på videregående, tilsammen 16. 000- 17.000 kvadratmeter. Foruten en pelletskjel som yter 500kilowatt, er det fem elkjeler på 200 kw hver som skal sørge for at elever ogansatte ikke fryser.

– På et så stor anlegg kan det skje ting, konstater driftslederGunnar Hermann.