Det er Sivilforsvaret som gjennomfører en offentlig varslingsprøve. Sivilforsvaret har ansvaret for offentlig varsling ved beredskap og større katastrofer. For å sende varsel disponerer Sivilforsvaret tyfoner som kan sende ut forskjellige signal, informerer Levanger kommune.

Signalet VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO (3 serier a 3 støt med 1 min. opphold mellom seriene) sendes klokka 1200 onsdag 8. januar

Flere av adressatene har varslingsanlegg montert i respektive bygninger.

Ved skoler, barnehager, institusjoner i nærheten av-, eller hvor anleggene er montert, ber vi om at det orienteres om prøven, skriver kommunen.