Oppsettingen av familieforestillingen Annie går så det suser. Men ingen tjener penger.

– Vi som driver i denne bransjen har merket en vesentlig forandring. Det er blitt mindre støtte fra næringslivet, og det går utover amatører og det frivillige kulturarbeidet. Jeg etterlyser politikernes tanker om kulturutviklingen i kommunen. Den debatten er det ikke amatørene som skal ta. Når Kværner ligger på kne, merkes det også i kulturen, sier Annie-regissør Arnulf Haga.

Jungelens lov

Teaterarbeideren Arnulf Haga har over 40 års erfaring fra teater og kultur. Han ser en utvikling der billettprisene vil øke, og der det blir jungelens lov om hvem som tilfeldig får støtte eller ikke.

Etterlyser debatt

Haga etterlyser likevel mest en debatt om hva vi vil med kulturen, og hvordan kulturen skal bli en virkelig del av politikernes ønske om bosetting og bolyst.

– I dag har vi ingen arena hvor vi diskuterer kulturpolitikk og kulturutvikling. Kommunen har satset på to tunge aktører: Stiklestad og Tindved. Utenom det har kommunen ingen offentlig kulturpolitikk, hevder Haga.

– Kommunens ledelse snakker mye om kulturbasert næring. Hvordan opplever du det i praksis?

– Teaterselskapet Innspæll erfarer gang på gang at de som jobber med næringsutvikling ikke skjønner hva kulturutvikling handler om. De er mest oppatt av næring som gir hurtig avkastning. De har ingen forståelse for hvorfor vi ønsker å skape nye ting, og de skjønner ikke at det koster penger å skape kvalitet. Etter at kulturutvalgene ble lagt ned i kommunen, har vi ikke noe politisk forum som taler kulturens sak. Jeg savner virkelig en arena hvor flere instanser kan diskutere kulturutvikling og se det i sammenheng med bolyst og utvikling av lokalsamfunnet. Her handler det også om at vi kan gi profesjonelle kunstnere fra Verdal en arena til å utvikle seg og tjene penger.

– Er det lettere å få sponsing til idretten?

– En del av de større selskapene i næringslivet har gitt mye til idretten. Der har man mer fokus på å dyrke fram enere, mens i en oppsetting som Annie er det ingen vinnere. Teateret har et helt annet fokus.

Skal stille krav

Arnulf Haga mener likevel ikke at bedriftene og det offentlige skal strø om seg med pengestøtte. Han vil at sponsorene skal stille krav til mottakeren og være mer nysgjerrige på hva som skal produseres.

– Selv om ikke støttespillerne skal legge seg borti det kunstneriske, mener jeg det må være lov å spørre etter mål og mening med det vi driver med. Jeg mener også at kulturen og kulturarbeiderne sjøl har et ansvar for å samle seg og ta grep, sier Arnulf Haga, som blant annet har regien under Tydalsspelet i slutten av februar.