KOMMENTAR: Samkommunen har i dag brann- og redningsvesenets organisering påsakslista. Bakteppet har blitt særs aktuelt med katastrofebrannen i Flatangersom toppnyhet i landets medier de siste dager. Lærdalsbrannen nylig var bare etomen på det som skulle skje her i Nord-Trøndelag.

Interessen rundt brannvesenet har altså neppe vært større pålang tid. Litt spesielt er det da at en nasjonal studie nå ligger på bordet.Den tar opp en rekke problemstillinger for å nå de nasjonale målene som blelansert i Stortingmelding nr. 35 (2008–2009). Målet er naturlig nok å få etbest mulig brannvern over hele landet, og herunder se på blant annet fylkesvisbrannvesen.

Akkurat dette ser ikke ut til å være spesielt kontroversielt.Viljen til å hjelpe til over kommunegrensene er stor når katastrofen rammer.Når brannmenn fra Verdal og Levanger innkalles til storbrannen i Flatanger, erdet ingen som mukker. Tvert imot applauderes det stort over at vi kan bidra.Etter at vi la ut en sak om «våre brannmenn»på Verdalingens Facebook-side, har antall «liker»skutt i været.

Men ikke alt er helt idyllisk på Innherred, med tanke på brannog redning. Det murres og ulmes under overflaten. Så vidt vi forstår er detbekymring for at det skal bli en politisk prosess ut av ideen om et fellesberedskapssenter for Verdal og Levanger. En mulig plassering på Mule skole (somnå blir nedlagt) er lansert. Tanken om å samle brannvesen, ambulanse og politier sådd i Levanger og fikk ny næring etter Lærdalsbrannen. Det hevdes, ifølgeuttalelser i Levanger-Avisa, at med 24-timers bemanning vil kravet tilutrykningstid til både Levanger og Verdal bli tilfredsstilt.

Så langt er dette altså bare tanker - og spørsmålet er om detogså bør forbli det. Helt overordnet enhver forandring må være at innsatstidikke svekkes. Tilliten til befolkningen må også være hundre prosent - slik viopplever at det har med dagens organisering. Å tukle med dette skal vi væreytterst forsiktig med.

(Leder i Innherreds Folkeblad Veredalingen 30. januar)