For utdanningsyrkene i kommunal sektor må lønna bli høyere, svarer Unio-leder Anders Folkestad.

Begge påpekte imidlertid behovet for moderasjon da startskuddet gikk for årets lønnsoppgjør med et tariffseminar i Unio tirsdag.

– Vi kan ikke ta for gitt at den gunstige utviklingen vi har hatt til nå, vil fortsette. Vi må sko oss for de utfordringer som vil komme, og her må alle må ta ansvar, sier Jensen.

Svak måling for Frp Frp faller 2,5 prosentpoeng til 11,7 prosent på meningsmålingen Norstat har gjort for NRK i januar. Vil øke produktiviteten

– De siste åtte årene har vi sett en veldig sterk lønns- og kostnadsvekst uten at produksjonen har økt tilsvarende, framholdt Jensen foran et hundretall tillitsvalgte fra de tolv fagforbundene som er organisert i Unio.

Hun peker på at lønnskostnaden per time i norsk industri nå er nesten 70 prosent høyere enn i tilsvarende land. Det er blant årsakene til at finansministeren har lansert en produktivitetskommisjon som skal granske hvorfor produktiviteten har gått ned de siste årene og gi råd om hvordan den kan økes.

– Dersom vi greier å øke produktiviteten, vil det bety økt velferd, sa Jensen, og gjentok at hun vil jobbe for å forenkle og forbedre offentlig sektor.

Lavere reallønnsvekst

Både politikere og arbeidsgiversiden har allerede manet til moderasjon i årets lønnsoppgjør. Også Unio-leder Anders Folkestad mener det er mye som taler for at reallønnsveksten i år vil bli lavere enn i tidligere oppgjør.

– Vi står overfor et tøffere trusselbilde for industrien, og vi er ikke tjent med å undergrave den, sier han til NTB.

Folkestad antyder at et tillegg på rundt 3,5 prosent kan bli et utgangspunkt for Unios forhandlere. Først i midten av mars vil han ha kravene fra de enkelte fagforbundene på sitt bord, og i begynnelsen av april starter forhandlingene

Prioritere utdanning

Han mener at det i år må legges et ekstra trykk for å få opp lønnsnivået for helse- og utdanningsyrkene i kommunal sektor.

– Det er åpenbart at utdanning og kompetanse er for dårlig verdsatt, sier Folkestad og sender en klar utfordring til regjeringen.

– Det blir bare preik om Kunnskaps-Norge dersom ikke disse jobbene gjøres mer attraktive. Her må politikerne vise vei, sier han.

Hovedoppgjør

Oppgjøret i år er et hovedoppgjør, der det kan forhandles om andre ting enn kun lønn. Regjeringen har allerede varslet at den blant annet ønsker å fjerne særaldersgrensene for enkelte yrkesgrupper, noe Folkestad har stilt seg skeptisk til.

Siv Jensen valgte imidlertid tirsdag å si lite om hva hun mener om årets lønnsoppgjør.

– Det ville vært lite smart av meg. Den biten får vi overlate til partene, sier hun til NTB.

Da statsminister Erna Solberg tidligere denne måneden manet til moderasjon i lønnsoppgjøret, fikk hun kraftig kritikk fra fagforeningene for å blande seg opp i noe hun ikke har noe med.