Anders kan ikke la være å smile etter storfunn av langhus fra eldre jernaldertid

foto