Trafikkulykke på E6 skapte trafikale utfordringer

foto