Han testa den første koronapasienten i kommunen med slalombriller og veterinærhansker

foto