– Bilene pimpes med lys og sirener, og politiet liker det ikke

foto