Legeforeninger trekker seg fra arbeid med Helseplattformen: – Beklagelig