Søker om midlertidig tillatelse i tre eller fem år