Her skal det bli bedre lys og bedre sikt - arbeidet starter til uka