Hevder viktige kart holdes skjult av Værdalsbruket. – Våre arkiv er ikke offentlige, svarer bruket