Helseplattformen: Ekspert bekymret over sprikende virkelighetsforståelse