– Føler ikke den samme støtten fra kommunen i dag som for åtte år siden