Har avdekket feil som kan ha rammet pasienter

foto