Stor frustrasjon blant lærere: – Det går ikke rette veien