Nå er det gjennomslag her også - kun én tunnel gjenstår på E6