Kraftig brann og stor røykutvikling - en person fikk brannskade i arm