Feil i Helseplattformen etter innføring på nye sykehus: Røntgensvar ble ikke sendt ut til fastleger