Nå kjøres det bort masse varer og utstyr fra byggeplassen

foto