Tyverisiktede Cezinando fortsatt aktuell for Steinkjerfestivalen: – Alle kan dumme seg ut