Ønsker å bygge ut på attraktiv tomt, kommunen holder tilbake

foto