Katt på vidvanke i Vuku: – Ta gjerne kontakt med meg.