Med alt som kan pirkes på, er det også mye fint å hente