Her planlegges det ny E6-trasé forbi ulykkes-strekningen