Det er lagt skøyteis ved flere skoler i kommunen de siste ukene, blant annet på Nesheim barneskole og Skogn barne- og ungdomsskole. Det rapporterer også om trygge fjellvann med svært gode utfartsmuligheter med skøyter på beina. I disse dager skal det også legges skøyteis på stadion i Levanger sentrum.