Fortsetter i konstellasjon, nå også med Venstre

foto