Minneord: Du var et godt menneske, du ville alle så vel