Erkjenner at skolen er nedslitt - vil fortsatt utsette nybygging til 2026