Her skal det sikres - se de siste byggesakene i Verdal